מספנים מספנים

מספנים

מספן מטה

ראש מספן מטה (רמ״ט) מתפקד כסגן מפקד זרוע הים וכממלא מקומו בעת חירום, ובתפקידו אחראי על בניין ותכנון הכוח. תחת מספן מטה ישנן ארבע מחלקות: מחלקת תו״כ (תקציבים וכלכלה), מחלקת צוללות, מחלקת אמל״ח (אמצעי לחימה) ומחלקת תוא״ר (תכנון וארגון). מחלקות אלה יחד אמונות על תכנון סדר הכוח של זרוע הים, אפיון צורכי הזרוע מבחינת אמצעי לחימה וכלי שיט, וקביעת עדיפות בתחומי ההצטיידות והפיתוח של אמצעים אלה, קביעת תוכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות ואחריות לתקציבי זרוע הים. כמו כן מספן מטה אחראי על ייצוג הזרוע בפני המטה הכללי של צה״ל, משרדי הממשלה ומדינות זרות.

מספן ים

ראש מספן ים משמש כסגנו השני של מפקד זרוע הים, ומרכז תחתיו את תחומי הפעלת הכוח, המבצעים וההכשרות. המחלקות הכפופות למספן ים הם מחלקת תורה והדרכה אשר אמונה על תכנון גרף האימונים השנתי, מחלקת מבצעים האמונה על תכנון וניהול המבצעים, ויחידת השליטה הימית (יש''י) האמונה על תחום השליטה בזרוע.

המספן אמון בין היתר על ניהול תהליך הפעלת הכוח, פיתוח תורות לחימה (תוה"ד), אישור צרכים מבצעיים, קביעת מדיניות אימון הכוח הימי ויעדי כוננות וכשירות של הכוח המבצעי. עד תחילת שנות ה-80 נקרא מספן ים בשמות מחלקת ים ומחלקת מבצעים.

מספן כוח אדם

מספן כוח אדם מרכז את כל תחום כוח האדם בזרוע: רבנות, רפואה, שיבוצים, קצונה, מדעי ההתנהגות, טיפול בפרט ועוד. המספן אחראי על ניהול, פיתוח וטיפול במשאב האנושי בזרוע הים, וכפוף מקצועית לאגף כוח האדם במטה הכללי של צה״ל. כמו כן, הוא אמון גם על איתור, תכנון, ניהול והקצאות כוח האדם בזרוע הים. מספן כח אדם אמון על הכשרת חיילי הזרוע וקביעת מדיניות החיל.

מספן מודיעין

מספן המודיעין אמון על גיבוש תמונת המודיעין בזירה הימית והעברתה לגורמי הפיקוד והתכנון במפקדת הזרוע וליחידותיה הלוחמות. המודיעין הימי הוקם באפריל 1948, כחודש לאחר הקמת השירות הימי. מאז, המודיעין הימי מסייע לזרוע הים בשלבי התכנון וההוצאה לפועל של משימותיה השונות - בראשן השגת עליונות ימית בזירת פעילותה. משימתו העיקרית של המספן היא גיבוש תמונת מודיעין על האויב, גם ברובד האסטרטגי והאופרטיבי, וגם ברובד הטכנו-טקטי. זאת כדי לאפשר לגורמי הפיקוד לקבל החלטות באשר לבניין הכוח (סד״כ ואמל״ח), והגדרת משימות לטיפול באיומים השונים. במקביל אחראי המספן על שילוב המרכיב הימי בתמונת המודיעין הכוללת שמגבש אגף המודיעין במטה הכללי של צה״ל.

מספן ציוד

תחת מספן ציוד מרוכזת כל העשייה הזרועית בתחום הציוד והטכנולוגיה מרמת הבורג ועד רמת הצוללת. המספן מרכז תחתיו את כלל הפיתוחים בזרוע, את מערכות התקשוב והמחשוב ואת רכש ובניית ספינות המגן והצוללות החדשות. תחת מספן ציוד נמצאות מחלקות מעל״ח (מערכות לחימה), תקשו״ב (תקשורת ובקרה), תאו״ל (תכנון, ארגון ולוגיסטיקה), כלי שיט, מחלקת את״ם (אמצעים תת מימיים) ומחלקת ספינות מגן. כמו כן, למספן הציוד כפופה מספנת זרוע הים, בצ״ת (בסיס ציוד ותובלה) ומפת''ח. יחד אלו אמונות על כשירות כלי השיט, המתקנים והמערכות בהתאם למשימות הזרוע והכוננות המבצעית. בנוסף, אמונות על ההנחייה מקצועית של תחום האחזקה, הייצור, השיפוץ, התובלה והאספקה בזרוע הים ועל רכש, הצטיידות ואחסון של מערכות הציוד והתשתית עבור צרכי הזרוע. כמו כן, המספן אחראי גם על פיתוח, מחקר ושדרוג של המערכות וכלי השיט, ועל התיאום והקישור בין הזרוע לגורמים במשרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות.

loading...