אירועים לפי מלחמות אירועים לפי מלחמות

אירועים לפי מלחמות

מלחמת העצמאות 1948

מלחמת סיני 1956

מלחמת ששת הימים 1967

מלחמת ההתשה 1969

מלחמת יום הכיפורים 1973

מלחמת לבנון הראשונה 1982

מלחמת לבנון השנייה 2006

loading...