הדרך של אח"י ניצחון הדרך של אח"י ניצחון

טקס הגעת אח"י ניצחון

0 0 0 0 0 0
שעות ימים חודשים

הניצחון והתקומה

ממפקד לפקודיו

ישנן בנות

טקס הגעת ספינת אח״י ניצחון

והזרוע עוד נטויה

loading...