מש"ק תיאום ימי מש"ק תיאום ימי

מש"ק תיאום ימי

מש"קי התיאום הימי לוקחים חלק מרכזי בכל תחום התיאום בין מטה המבצעים בבסיסם לבין מערך הספינות. כחלק מתפקידם, מהווים מש"קי התיאום הימי חלק משמעותי במערך המבצעי וכמו כן גם את הבסיס לכל ההתנהלות השגרתית והתקינה של הביטחון השוטף בשעת חירום, בתרגילים ובמבצעים. מש"קי התיאום הימי אחראים על ריכוז מידע, תהליכי בקרה, תיאום ושמירה על סדרי הבטיחות.

מהם תנאי הקבלה?
פרופיל 45 ומעלה, קב"א 53 ומעלה.
ציוני מא"ה (לבנות בלבד):
ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה.
מה כולל המסלול?
טירונות 02, הכשרה של 5 שבועות בבה"ד חיל הים בחיפה ולאחר מכן הסמכה בבסיס בו משובצים.

איפה משרתים?
כלל בסיסי זרוע הים השונים.

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

loading...