גף סיורי ים גף סיורי ים

גף סיורי ים

בשנים האחרונות חלה עליית מדרגה בשיתוף הפעולה בין זרוע הים לחיל האוויר, מתוך ההבנה כי קיימים רבדים רבים וחשובים בפעילות של הכוחות אשר יש באפשרותם להוות מכפיל כוח מבצעי. כיום ניתן לראות כיצד שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי באופן יום-יומי ביחידות המטה וביחידות הלוחמה בשטח. לאור חוזקו של שיתוף הפעולה בין הזרועות, ניתן למצוא בבסיסים וביחידות השונות נציגים של הזרועות האחרות כאמצעי לחיזוק השפה המשותפת והדיאלוג. דוגמאות להצלחת שיתוף הפעולה בין הזרועות ניתן לראות בפעילות של גף סיורי ים.


בגף סיורי ים, הפועל מבסיס חיל האוויר שבפלמחים, פועלים זה לצד זה חיילים, מפקדים, מפעילי כלי טיס בלתי מאויש וחובלים, המבצעים משימות סיור ובניית תמונה ימית לצד זיהוי איומים בשטחה הימי של מדינת ישראל באמצעות כלי טיס שונים. חיילי היחידה ומפקדיה מבצעים את משימתם באמצעות מערכות איתור וגילוי מתקדמות המותקנות בכלי הטיס שהם מפעילים. בזמן שגרה מבצע הגף משימות ביטחון שוטף קבועות בשטח הימי, ובחירום הוא לוקח חלק פעיל במבצעים הימיים ופועל לצד השייטות השונות במגוון משימות גלויות ומסווגות. בזכות שיתוף הפעולה בין היחידות, מצליחה זרוע הים להגן בצורה טובה על גבולותיה הימיים של מדינת ישראל, למנוע ניסיונות חדירה של גורמים עוינים ולבצע משימות רחוקות טווח באופן יעיל ומיטבי.
הדרכים להגיע ליחידה- לקבל שיבוץ כמפקד גס''י לאחר קורס חובלים. כדי להגיע כחייל בסדיר, ניתן לקבל את השיבוץ לאחר הכשרת לוחם ימי.

 

loading...