אגרת רב זרוע הים לחג הפסח התשפ"א אגרת רב זרוע הים לחג הפסח התשפ"א

אגרת רב זרוע הים לחג הפסח התשפ"א

משפחת זרוע הים!


'ליל הסדר' הינו הלילה המרכזי ביותר בלוח השנה העברי. בעיניי ליל הסדר מפגיש אותנו עם שני ערכים מרכזיים וחשובים בפרט בתקופה בה אנו מצויים - ערך 'הערבות ההדדית' וערך 'האחדות'.

ערך הערבות ההדדית מצוי כבר בקטע הראשון שפותח את ההגדה של פסח, והוא מופיע בלשון הארמית - השפה המדוברת בתקופת חיבור ההגדה:

'... כל דכפין יתי ויכול, כל דצריך יתי ויפסח...'

ובתרגום לעברית: '... כל הרעב יבוא ויאכל, כל הזקוק לדבר מצרכי החג יבוא ויטול עימנו חלק בזבח הפסח'.

קטע זה נאמר דווקא בפתחו של ליל הסדר כאשר כל תבשילי החג כבר מוכנים, משפחות מתכנסות סביב שולחנות ערוכים לחג בכל טוב, ובדיוק בנקודה זו אנו מתבקשים שלא לשכוח את אלו שאין ידם משגת לקיים את ארוחת החג וליל הסדר ולהזמינם להסב אתנו סביב שולחן החג. אף שאנו מסודרים ומוכנים עם כל צרכי החג, אל לנו לשכוח כי שלמות השמחה היא בעצם הדאגה לנצרך, זו היא ערבות הדדית.

ערך 'האחדות' הוא משום שאין כמו ליל הסדר כדי להדגיש את מרכזיותו של התא החברתי והמשפחתי. משפחות משפחות וחבורות וחבורות - מתכנסות יחד ומסבות סביב שולחן החג כדי לציין את חירותנו ביציאת מצרים והפיכתנו לעם עצמאי מיוחד ומאוחד, הנשען על תרבות ומסורת שמלכדת אותנו כעם ומהווה דוגמה ומופת לאורך דורות ארוכים עד עצם היום הזה.

בשנה האחרונה אנו מתמודדים עם אתגר הקורונה, זהו אתגר עולמי ולאומי, שמדינת ישראל נאבקת בו ללא הפוגה. צה"ל הוא שותף מרכזי בהתמודדות עם המגפה, וכולנו - המשרתים בזרוע הים - חשים זאת היטב. אנו משמרים את הרצף התפקודי והמבצעי, ובמקביל אנו נדרשים לשמור על הבריאות והחיים. לנגד עינינו עומד הציווי עתיק היומין: "ונשמרתם מאד, לנפשתיכם" (דברים ד', ט"ו).

בזרוע הים משרתים יחד חיילים בני עדות ודתות שונות. נציגי אוכלוסיות ומגזרים, המרכיבים את הפסיפס המגוון של החברה הישראלית, שותפים בעשייה היומיומית. כפי שקורה לעתים בתקופות חירום, הצורך להביע דעה על ענייני השעה - מתעורר ביתר שאת. הקורונה מחדדת השקפות והבדלים, והיא עלולה ליצור מתחים.

דווקא בתקופה זו חובה עלינו להעמיק את האחדות הפנימית ואת הערבות ההדדית. אנו נתבעים להקפיד הקפדה יתרה על ערך כבוד האדם, שהוא אחד מערכי היסוד של צה"ל.

משרתי זרוע הים, זכרו: כוחנו באחדותנו! לכולנו מטרה משותפת, ורק יחד נצלח כל אתגר בטחוני ובריאותי. נשמור על הארת פנים, כבוד הדדי וערבות בתוכנו, ונוסיף להקפיד על הנחיות הבריאו.

בתפילה לבריאות שלמה, ובברכת חג פסח כשר ושמח,
הרב אופיר טובול, סא"ל
רב זרוע הים

loading...